navigatie overslaan

Waterpark Het Lankheet

Het Waterpark Het Lankheet is een uniek project op de grens van Overijssel en Gelderland waar nieuwe vormen van landgebruik worden gerealiseerd.

De geschiedenis van Het Lankheet gaat terug tot 1188. Op dit landgoed zijn de veranderingen op het platteland vanuit een rijk verleden naar onze huidige tijd te beleven. Op 5 hectare rietvelden is een innovatief systeem van waterzuivering operationeel. De bezoeker maakt kennis met mogelijkheden van duurzame oplossingen voor water, land, natuur en energie. De resultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de manier waarop Nederland in de nabije toekomst omgaat met waterzuivering, waterberging en de Kaderrichtlijn Water. Wanneer de uitkomsten positief zijn, zullen er wellicht door heel Nederland vergelijkbare rietvelden aangelegd worden, waardoor op een duurzame manier een uiterst effectieve methode bestaat om oppervlaktewater te zuiveren. Het is een unicum dat een dergelijk grootschalig en veelomvattend project het enthousiasme en toewijding van zoveel partijen heeft gekregen.

Excursie door Waterpark Het Lankheet

Iedere eerste zaterdag van de maand, wandel mee!

Op het 500 ha grote landgoed ”Het Lankheet” is het mogelijk om te ervaren hoe met behulp van waterzuivering door riet een bijdrage wordt geleverd aan een mogelijke oplossing van de waterproblematiek en hoe wordt ingespeeld op de klimaatverandering. Indien u wilt deelnemen aan deze interessante excursie, dan kunt u zich op excursiedagen, iedere eerste zaterdag van de maand, om 10:00 uur melden bij het Veldwerkcentrum, Lankheterweg 6 in Haaksbergen. De wandeling duurt ca. 2,5 uur en deelname bedraagt € 5,- per persoon.

Rondleiding voor groepen

Rondleidingen voor groepen zijn op afspraak mogelijk. Organiseert u een team-uitje, een buurt-, familie- of bedrijfsfeest dan is een wandeling door het Waterpark een bijzondere suggestie. U maakt een afspraak voor de rondleiding en kunt ter plekke aangeven hoe lang de wandeling mag duren.

Informatie en reservering groepen: rechtstreeks met coördinator Dhr. Wim Oltwater op w.oltwater@kpnmail.nl, op 06-22422377.

Wandelen op eigen gelegenheid

Door dit gebied is tevens een route uitgezet door Wandelkring D.I.O. welke op eigen gelegenheid te wandelen is. Deze natuurwandelroute door Landgoed en Waterpark Het Lankheet is te koop bij Haaksbergen Promotie / VVV Haaksbergen.

Categorieën