Grenzeloos genieten

Blaadje

Witte Veen

Midden in het gebied staan nog altijd de oude grenspalen van Bentheimer zandsteen uit de 18e eeuw. Vroeger was het een groot, wild hoogveengebied én een bekende smokkelroute tussen Nederland en Duitsland. Later werd het afgegraven ten behoeve van de landbouw. Tegenwoordig herstellen Natuurmonumenten en Duitse natuurbeheerders het natuurlijk karakter van het hoogveen.

Rondwandelingen

Voor de mooie rondwandeling moet je even de grens over. De wandelroute start bij de parkeerplaats van restaurant en watermolen de Haarmühle. In ongeveer twee uur struin je door een prachtig natuurgebied met ruige graslanden, poelen, heide, bos en hoogveen. In het voorjaar kun je de boomkikker horen. Op de velden groeien klokjesgentiaan, veenpluis, eenarig wollegras en lavendelheide.

Schotse Hooglander

Ooit was het Witte Veen een uitgestrekt hoogveengebied waar boeren schapen lieten grazen. Het veen werd afgegraven, ontgonnen en ingericht als landbouwgebied. Natuurmonumenten heeft nu een groot deel van het gebied in onderhoud. Het streven is om het oude karakter waar mogelijk te herstellen. Schotse hooglanders houden het gebied open en zorgen daarmee voor variatie in de plantengroei. Er zijn poelen en slenken gegraven om de achteruitgang van amfibieën te stoppen. Met succes: het aantal boomkikkers is al toegenomen.

Dwars door het Witte Veen

In de Buurt