Stepelerveld en Altenabos

Het Stepelerveld is een natuurgebied ten noorden van Haaksbergen. Aan de noordkant van Haaksbergen, voor een groot deel in de gemeente Hengelo ligt het Altenabos.

Het Stepelerveld

Hier is sprake van een rijk afwisselend landschap van zandgronden, veengebied en heidevelden. De naam 'veld' was in Twente het meest gebruikte woord voor heidevlakten.Tot het einde van de 19e eeuw waren dit uitgestrekte heidevelden met verstuivingen, vergelijkbaar met het huidige Buurserzand. Rond de genoemde eeuwwisseling kochten de Van Heek's, textielfabrikanten uit Enschede, dit gebied aan en cultiveerden het tot bos- en landbouwgrond. De bebossing, in eerste instantie met grove den, dateert van 1900, 1913 en 1930. Maar na de stormrampen van de beginjaren zeventig liet de eigenaar het bos aan zijn lot over. Het Stepelerveld, ongeveer 30 ha, kwam in 1985 in het bezit van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. In die periode zat het bos vol met de agressieve en uit Amerika afkomstige 'vogelkers'. Het glimmende blad hiervan overheerste het bos en pas nadat in 1987 deze 'bospest' bestreden werd kwam het fraaie natuurbos te voorschijn. Tegenwoordig behoort het Stepelerveld (ongeveer 30 ha) tot het landgoed Twickel.

Het Altenabos

In het Altenabos staan verschillende oude Twickelboerderijen, waarvan de middenposten in de deeldeuren een stiepelteken vertonen. De erven waar u (eventueel) langs of over komt zijn het erve Groot en Klein Altena, Veldsnijder, Obdam, Asbroek en Witveld. De boerderijen laten met hun zwartwitte luiken (blinden) zien dat het hier grotendeels om Twickelgebied gaat. Het Altena bosdeel is bereikbaar en begint vanaf de parkeerplaats aan De Haaksbergerstraat rechtdoor. De boerderij Groot Altena ligt links van de ingang. De verharde weg gaat naar erve Klein Altena. Vlak voor het bos begint Altena's voetpad richting Stepelo en Stepelerveld. Het Altenabos verraadt zijn identiteit door veel dikke bomen en een mooie afwisseling van natuur en cultuur, dat wil zeggen een rijk van bos voorzien boerenland.

Fietsen, wandelen en excursies

Het Altena bos is een wintereiken- en beukenbos met oude opstanden van de zomereik. Vanwege de combinatie van hoge natuurwaarden en dito houtteeltkundige waarden is het beheer van het Altena bos gericht op een combinatie van natuurbeheer en bosbouwkundig beheer. Het Altenabos is het best toegankelijk vanaf de parkeerplaats langs de weg Haaksbergen - Hengelo ten zuiden van de dorpskern Beckum. Er zijn fraaie boerderijen, zeer gevarieerd bos, heiveldjes, water en weiland. Een parkeerplaats vindt u aan doorgaande weg van Haaksbergen naar Hengelo, ten noorden van Haaksbergen. Fiets- en wandelroutes zijn verkrijgbaar bij VVV Haaksbergen. Excursies zijn te boeken via IVN Haaksbergen.

contactinformatie

 

Stepelerveldweg
Haaksbergen

voorzieningen

Activiteiten
  • Actief
Type
  • Natuur

Tip je vrienden

facebook twitter