navigatie overslaan

HH Bonifatiuskerk en Gezellen

Eind 1932 werd in Haaksbergen en Boekelo bekend gemaakt dat er een nieuwe parochiekerk zou worden gebouwd.

Op 21 december 1932 werd Jetze Brandsma benoemd tot bouwpastoor. Hij kwam uit Friesland. De eerste steen werd gelegd op 10 september 1933. De kerk werd ingewijd op 18 juli 1934 door Aartsbisschop Jansen.

De toren is 33 meter hoog. Het heeft een zadeldak. Je ziet dat wel meer bij oude Friese kerken. De kerk heeft de vorm van een kruis. Er zijn 600 zitplaatsen.

Door de bouw van een nieuwe kerk ontstond ook een nieuw kerkdorp: de Veldmaat. Deze naam is iets van vroeger. Wanneer men van woeste grond een nieuwe akker maakte om voor zichzelf te gaan gebruiken, sprak men van het nemen van de ‘maat in het veld’. Daar komt ‘Veldmaat’ vandaan. Een geboren en getogen Veldmater zal eerder zeggen dat hij in de Veldmaat woont dan dat hij in Haaksbergen woont.

De grootste klok draagt de naam Martinus en weegt 468 kg. De middelste heet Bonifatius (298 kg) en de kleine klok Maria (198 kg).

Categorieën