Over de organisatie

Haaksbergen viert in 2020 75 jaar vrijheid. Het is op 1 april 75 jaar geleden dat Haaksbergen werd bevrijd door de geallieerden.

Er zijn, naast het feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum groots te vieren. Inwoners uit Haaksbergen, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding, zijn op leeftijd. De hoogste tijd om de herdenking 40-45, en de viering van de daarna verworven vrijheid door te geven aan de jongere generatie.

Ván inwoners, vóór inwoners

In Haaksbergen dachten inwoners graag mee over de viering van 75 jaar vrijheid. Er is een breed kerncomité gevormd om de feestelijkheden in goede banen te leiden. Dit comité, ondersteund door de gemeente, heeft tijdens inspiratieavonden ideeën opgehaald uit de lokale samenleving. Het uitgebreide jubileumprogramma is dan ook een programma ván inwoners vóór inwoners met veel onderdelen voor jongeren. Het zwaartepunt van het programma ligt in de periode van 24 maart 2020 tot en met 5 mei 2020.

Verzoening

Vanwege de unieke relatie met onze oosterburen heeft het kerncomité in het kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor het thema ‘Vrijheid en Verzoening’. Verzoening past bij de Haaksbergse manier van herdenken en vieren. Haaksbergen grenst nu eenmaal aan Duitsland en heeft al ruim dertig jaar een hechte partnerschap met de gemeente Ahaus, waar intensief uitdrukking aan wordt gegeven. In alle lagen van beide gemeenschappen zijn er contacten. Niet alleen bestuurlijk, maar ook inwoners onderling. Ook is al decennialang een samenwerkingsverband tussen Het Assink lyceum en de Anne Frank Realschule Ahaus. En onze oosterburen maken al jaren deel uit van de officiële herdenkingsmomenten in Haaksbergen. Aan het thema ‘Vrijheid & Verzoening’ wordt door beide gemeenten invulling gegeven.

Communicatie

Het gehele jubileumprogramma is te vinden op www.haaksbergenviertvrijheid.nl en is vastgelegd in een projectplan. Verder vinden er publicaties plaats in de weekbladen, website van de gemeente (www.haaksbergen.nl), facebook en als inleg bij het porvinciale blad dat verschijnt rondom 75 jaar vrijheid.

Provinciaal en landelijk

Op nationaal en provinciaal niveau worden veel initiatieven ontplooid om van 75 jaar vrijheid een bijzondere gelegenheid te maken. Het Jaar van de Vrijheid start op 31 augustus 2019 met ‘75 jaar na de Slag om de Schelde’ en eindigt op 24 oktober 2020. Op die datum werd 75 jaar geleden, de Verenigde Naties opgericht. Het kerncomité streeft naar aansluiting bij landelijke en provinciale activiteiten. Landelijk zijn dat de activiteiten die geïnitieerd worden door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en provinciaal door het Platform WO2 Overijssel.

www.4en5mei.nl
www.overijsselviertvrijheid.nl

Tip je vrienden

facebook twitter