Over Haaksbergen Promotie

Haaksbergen promotie is de marketing & promotie organisatie die zich samen met ondernemend Haaksbergen (bedrijven, sport, natuurorganisaties, cultuur, belangenverenigingen, dorpsraden en evenementenorganisaties) en gemeente inzet voor de promotie van Haaksbergen als vitale, actieve en gezonde gemeente om te recreëren, wonen en ondernemen. Kerntaken zijn marketing en promotie van het vrijetijdsaanbod in Haaksbergen en versterken van de positionering van Haaksbergen via een multimediale communicatiemix en persoonlijk gastheerschap in de Touristinfo/VVV winkel.

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten van Haaksbergen Promotie zijn marketing & promotie van het vrijetijdsaanbod in Haaksbergen en het versterken van de positionering van Haaksbergen als een vitale, actieve en gezonde gemeente. Belangrijke pijlers zijn eenduidige en herkenbare communicatie binnen een multimediale communicatiemix, persoonlijk gastheerschap, productontwikkeling, samenwerking en verbinding.

Vacatures

Stichting Haaksbergen Promotie zoekt op korte termijn:

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met:

Haaksbergen Promotie
Blankenburgerstraat 40
7481 EB Haaksbergen
T: 053 5722811
E: info@haaksbergennatuurlijk.nl
Zie ook www.vvvhaaksbergen.nl

 

Haaksbergen: ‘Natuurlijk en Vitaal’

Fundament hiervoor is gelegd in het uitvoeringsprogramma ‘Haaksbergen: ‘Natuurlijk en Vitaal’ met als speerpunten: meer samenwerken, bundelen van krachten, verbinden van bestaande activiteiten en evenementen, ‘trots’ op Haaksbergen (Made in Haaksbergen) uitdragen en waarborgen van de continuïteit en eenduidigheid van promotie.

Eenduidge en herkenbare communicatie

Haaksbergen natuurlijk! logo en ster worden ingezet om Haaksbergen: Natuurlijk en Vitaal’ herkenbaar te maken bij bezoekers, inwoners en ondernemers. Naast gebruik in eigen communicatie uitingen is het streven zoveel mogelijk gezamenlijk en gemeenschappelijk met overige partijen, organisaties en stakeholders in Haaksbergen dit nieuwe beeldmerk met bijbehorende huisstijl te dragen.

Communicatiemix

De communicatiemix bestaat uit online en offline communicatiemiddelen. De websites staan hierin centraal.

Persoonlijk Gastheerschap

In de VVV/TI winkel zetten naast een Front Office Coördinator, 15 enthousiaste vrijwilligers zich in voor persoonlijk gastheerschap, zij informeren en inspireren bezoekers, toeristen en inwoners er op uit te gaan in Haaksbergen, fungeren als front office voor informatie en boekingen voor o.a. de Buurserpot, Wakelexpress en Haaksbergse molens, ondersteunen de backoffice bij het ontwikkelen van arrangementen, herziening bestaande en ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes en bij deelname aan beurzen en evenementen. Het assortiment in de VVV/TI winkel bestaat uit folderpresentie, routekaarten, routes, boeken, souvenirs, streekproducten en cadeaukaarten.

Samenwerking

Alleen door samenwerking kunnen we groei realiseren in de vrijetijdseconomie en de gast een optimale beleving bieden. Brede lokale en regionale samenwerking met ondernemers, gemeente Haaksbergen, belangenorganisaties, collega Tourist Info’s/VVV’s, project- en evenementenorganisaties, Twente Marketing, Marketing Oost en VVV Nederland. De gezamenlijke component binnen samenwerkingen is: promotie.

Organisatie

Bestuur & Platform

Stichting Haaksbergen Promotie is de overkoepelende organisatie in de promotie van Haaksbergen. Binnen de stichting wordt samen met de Haaksbergse Ondernemersvereniging (HOV) gewerkt aan een eenduidige promotie. Belanghebbende partijen als overnachtingslocaties, centrumondernemers, dagrecreatie, HOV, IKT, sport, natuur, cultuur, de kerkdorpen en gemeente worden hierbij nauw betrokken. Zij zijn vertegenwoordigd door een afgevaardigde uit de sector in het Platform Haaksbergen Promotie. Het platform fungeert onder het bestuur en initieert en faciliteert in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en adviseert daarnaast het bestuur. Binnen het platform wordt Haaksbergen breed gekeken en veelal projectmatig gewerkt.

Platformleden

 • Chiel van der Scheer | Voorzitter
 • Hans-Jurgen Kleinsman | Verblijfsrecreatie
 • Gertrud Morsinkhof | Verblijfsrecreatie
 • Maarten jan Leppink | Natuur
 • Livius Kooy | Dagrecreatie
 • René van der Kuil | Cultuur
 • Tim Kamphuis | Haaksbergse Ondernemers Vereniging (HOV)
 • Robert Kraaijvanger | Industriële Kring Haaksbergen (IKH)
 • Willy Sticker | Sport
 • Martijn Breukers | De Veldmaat
 • Heleen Lansink | Agrarische Sector
 • Linda ten Thije-Boonkkamp | Gemeente Haaksbergen
 • Susan Swidde | Haaksbergen Promotie

Medewerkers

De marketing & promotie wordt gedaan door twee parttime medewerksters (backoffice). Het persoonlijk gastheerschap wordt gecoördineerd door één parttime medewerkster (frontoffice).

Financiering

De activiteiten van Stichting Haaksbergen Promotie worden grotendeels gefinancierd door de Gemeentelijke budgetsubsidie. Daarnaast ontvangt Haaksbergen Promotie jaarlijks partnerbijdragen van aangesloten ondernemers en worden inkomsten gegenereerd met de verkoop van routekaarten, streekproducten, souvenirs en cadeaukaarten in de VVV/TI winkel.