Over Haaksbergen Promotie

Haaksbergen promotie is de marketing & promotie organisatie die zich samen met ondernemend Haaksbergen (bedrijven, sport, natuurorganisaties, cultuur, belangenverenigingen, dorpsraden en evenementenorganisaties) en gemeente inzet voor de promotie van Haaksbergen ‘Natuurlijk & Vitaal’.

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten van Haaksbergen Promotie zijn marketing & promotie, informatieverstrekking, productontwikkeling, coördinatie en een faciliterende/verbindende rol in diverse samenwerkingsverbanden.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met:

Haaksbergen Promotie
Blankenburgerstraat 40
7481 EB Haaksbergen
T: 053 5722811
E: info@haaksbergennatuurlijk.nl