Landelijke- en regionale belangenbehartiging Vrijetijdssector

In de afgelopen periode is via Gastvrij Nederland ingezet op een pakket aan maatregelen voor de vrijetijdssector. Ook andere landelijke en regionale belangen- en ondernemersorganisaties zoals HISWA-RECRON, Provincie Overijssel en MarketingOost maken zich hier hard voor. Zowel om de gevolgen van het coronavirus met elkaar zoveel mogelijk te beperken, als om in gezamenlijkheid te werken aan herstelmaatregelen voor onze sector op de langere termijn

Landelijke en regionale belangenbehartiging